Jan 01, 2023

ANBI Informatie


The UNPO is a foundation (Stichting) registered in the Netherlands, with official branch in Belgium (Brussels) and a Representative Office in Switzerland (Geneva).


According the Dutch law finances and annual activities reports must be published in our website. Please find below.

For more details about our finances or activities do not hesitate to contact us.

De UNPO is een in Nederland geregistreerde stichting, met een officiële vestiging in België (Brussel) en een vertegenwoordiging in Zwitserland (Genève).


Volgens de Nederlandse wet moeten financiën en jaarlijkse activiteitenverslagen worden gepubliceerd op onze website. Hieronder vindt u de informatie.

Voor meer informatie over onze financiën of activiteiten kunt u contact met ons opnemen.

Stichting UNPO is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam: Stichting Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO)

RSIN: 8020.03.539

Contactgegevens

Adres: Korf 41, 4286GG, Almkerk

E-mail: [email protected]

Bestuurssamenstelling:

Stichting UNPO geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder het nummer 41156820. Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

Penningmeester (en vice-president):Elisenda Paluzie

Lid (vice-president) : Rubina Noor Greenwood

Lid: Edna Adan Ismail

Lid: Putheany Kim 

Secretaris-Generaal: Mercè Monje Cano

Beleidsplan: Het hoofdbeleid van de stichting wordt vastgesteld door de algemene vergadering van UNPO die elke 18 maanden plaatsvindt. Volgens het convenant stelt de algemene vergadering een 'algemene resolutie' op die de leidraad vormt voor de activiteiten van het secretariaat. De laatste bijeenkomst was op 21-22 april 2023, en de volgende bijeenkomst begint op 20-21 april 2024. Het bestuur van de stichting zal tussen deze twee bijeenkomsten zes keer bijeenkomen om de richting te bepalen, financiele en administratieve toezicht te houden

Beloningsbeleid: Het stichtingsbestuur verricht zijn taken onbezoldigd. Daarnaast zijn er 4 personen in dienst van Stichting UNPO.

Doelstelling: De stichting UNPO is op 25 april 1991 te Den Haag opgericht met als doelstelling om de UNPO opgericht op 11 februari 1991 te steunen in het realiseren van haar doelstellingen zoals die zijn beschreven in het handvest, het convenant, van de UNPO. Het convenant is hier beschikbaar: http://www.unpo.org/section/2/1

ANBI Standaardformulier:

Het ANBI Standaarfomulier voor het begrontingsjaar 2023 is hier te downloaden

Het ANBI Standaarfomulier voor het begrontingsjaar 2022 is hier te downloaden

Het ANBI Standaarformulier voor het begrontingsjaar 2021 is hier te downloaden

Het ANBI Standaardformulier voor het begrontingsjaar 2020 is hier te downloaden

Verslag van de activiteiten:

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2023 en 2024 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2022 en 2023 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2022 en 2023 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2020 en 2021 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2018 en 2020 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2017 en 2018 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2015 en 2017 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2012 en 2015 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2010 en 2012 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2008 en 2010 is hier beschikbaar

Financiële verantwoording:

Het financiële rapport van 2020 is hier te downloaden

Het financiële rapport van 2019 is hier te downloaden

Het financiële rapport van 2018 is hier te downloaden

Het financiële rapport van 2017 is hier te downloaden

Het financiële rapport van 2016 is hier te downloaden

Het rapport van 2015 is hier en de Nederlandstalige bijlage met een uitleg over de cijfers is hier.

Het financiële rapport van 2014 is hier te downloaden.

Het financiële rapport van 2013 is hier te downloaden.

Het financiële rapport van 2012 is hier te downloaden.

Het financiële rapport van 2011 is hier te downloaden.

Het financiële rapport van 2010 is hier te downloaden.