Dec 31, 2019

ANBI Informatie


Stichting UNPO is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam: Stichting Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO)

RSIN: 8020.03.539

Contactgegevens

Adres: Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag
E-mail: [email protected]

Bestuurssamenstelling:

Stichting UNPO geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder het nummer 41156820. Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

Voorzitter: Edna Adan Ismail

Secretaris: Ralph Bunche

Penningmeester:Alex Thach

Lid: Elizenda Paluzie

Lid: Rubina Noor Greenwood

Beleidsplan: Het hoofdbeleid van de stichting wordt vastgesteld door de algemene vergadering van UNPO die elke 18 maanden plaatsvindt. Volgens het convenant stelt de algemene vergadering een 'algemene resolutie' op die de leidraad vormt voor de activiteiten van het secretariaat. De laatste vergadering was op 31 juli tot 2 augustus 2020 en de volgende vergadering zal begin 26-27 maart 2021. Het bestuur van de Stichting is tussen deze twee vergaderingen zes keer bijeengekomen om de richting van de organisatie te bepalen en financieel en administratief toezicht te houden.

Beloningsbeleid: Het stichtingsbestuur verricht zijn taken onbezoldigd. Daarnaast zijn er 8 personen in dienst van Stichting UNPO.

Doelstelling: De stichting UNPO is op 25 april 1991 te Den Haag opgericht met als doelstelling om de UNPO opgericht op 11 februari 1991 te steunen in het realiseren van haar doelstellingen zoals die zijn beschreven in het handvest, het convenant, van de UNPO. Het convenant is hier beschikbaar: http://www.unpo.org/section/2/1

ANBI Standaardformulier:

Het ANBI Standaardformulier van 2020, verplicht sinds januari 2021, is hier te downloaden

Verslag van de activiteiten:

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2020 en 2022 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2018 en 2020 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2017 en 2018 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2015 en 2017 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2012 en 2015 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2010 en 2012 is hier beschikbaar

Het rapport van de activiteiten uitgevoerd in 2008 en 2010 is hier beschikbaar

Financiële verantwoording:

Het financiële rapport van 2020 is hier te downloaden

Het financiële rapport van 2019 is hier te downloaden

Het financiële rapport van 2018 is hier te downloaden

Het financiële rapport van 2017 is hier te downloaden

Het financiële rapport van 2016 is hier te downloaden

Het rapport van 2015 is hier en de Nederlandstalige bijlage met een uitleg over de cijfers is hier.

Het financiële rapport van 2014 is hier te downloaden.

Het financiële rapport van 2013 is hier te downloaden.

Het financiële rapport van 2012 is hier te downloaden.

Het financiële rapport van 2011 is hier te downloaden.

Het financiële rapport van 2010 is hier te downloaden.